Your browser does not support JavaScript!
 
 

 

主選單
技正 蔡肇奐

姓名:技正  蔡肇奐                                       

 

學歷:國立中興大學土木系畢業

 

經歷:

        花蓮縣政府建設處技正

        花蓮縣政府部落建設科科長

        花蓮縣政府建築管理科技士

        榮民工程公司工程員

聯絡方式:

   電話:03-8230057 ; 03-8227171 分機:421、422
               

   傳真:03-8234940